Profesyonel Avukatlık & Hukuki Danışmanlık

TEHDİT SUÇU, ŞARTLARI VE CEZASI

  GENEL TANIM Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde tanımlanan tehdit suçu kısaca bir kişinin huzurlu yaşamını bozmaya yönelik söz, eylem ve yazı veya görsel araçlarla yapılan fiili tanımlamaktadır.  Burada korunan değer kişinin iç barışı, huzuru, karar ver özgürlüğü ve hareket etme özgürlüğüdür.

Devamı..

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU – ÖRGÜT İLİŞKİSİ

T.C. YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ E. 2016/14925 K. 2017/2282 T.1.3.2017

Devamı..

HUKUKA AYKIRI DELİLLE MAHKUMİYET KARARI VERİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI

  T.C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU E.2016/20-800 K.2017/120 T. 28.2.2017

Devamı..